นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดและเงื่อนไข - การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน www.stubhub.co.th. การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติของข้อมูลส่วนบุคคล

การยอมรับเงื่อนไขในปัจจุบันที่มีความหมายสอดคล้องและเป็นการแสดงออกถึงความยินยอมในการรักษาข้อมูลที่ให้ไว้กับ TICKETBIS, SL ผ่​​านทางเว็บไซต์ www.stubhub.co.th.

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนใน www.stubhub.co.th ผู้ใช้ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ TICKETBIS, SL ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล")

2. การปฏิบัติโดยอัตโนมัติ

ตามกฎหมาย 15/1999 รัฐธรรมนูญว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสเปนและระเบียบข้อบังคับของตนในการปฏิบัติตามบทความที่ 5 และ 6 บริษัทที่รับผิดชอบเว็บไซต์ทำการแจ้งให้ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนผู้ให้ข้อมูลหรือจะให้ข้อมูลส่วนตัวที่จะถูกนำมารวมเข้ากับแคตตาล็อกอัตโนมัติ

3. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผลอัตโนมัติเป็นไปเพื่อการบำรุงรักษาของความสัมพันธ์ที่จัดตั้งขึ้นในทั่วไปและโดยเฉพาะข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้, ในการจัดการ, การบริหารการจัดเตรียม, การขยายตัวและการปรับปรุงการให้บริการและในการปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้เป็นไปตามรสนิยมและความต้องการของผู้ใช้ ในการออกแบบบริการใหม่ที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบ,การปรับปรุงการให้บริการในการส่งของการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการบริการและผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่นำเสนอโดย TICKETBIS, SL หรือผ่าน TICKETBIS, SL ทั้งในปัจจุบันและ ในอนาคตในการปฏิบัติตามการตลาดทางตรงของผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้น วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผลอัตโนมัติรวมถึงการส่งแบบสำรวจที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องตอบ

4. การสื่อสาร

ด้วยการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล ผู้ใช้บริการยอมรับว่า TICKETBIS, SL อาจทำการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับ บริษัท ในเครือ ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของพวกเขาด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่ได้รับการระบุไว้ในวรรคก่อน ในกรณีใด ๆ ก็ตาม TICKETBIS, SL รับประกันการบำรุงรักษาของการรักษาความลับและการประมวลผลที่มีความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในการเคลื่อนไหวระดับประเทศเหล่านี้ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดย บริษัทต่างประเทศภายใน TICKETBIS, SL กลุ่มบริษัท จะถูกจำกัดขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสารนี้

5. มาตรการรักษาความปลอดภัย

TICKETBIS SL รับประกันว่าได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและที่มีความจำเป็นทั้งหมดในการติดตั้ง, ระบบไฟล์เช่นเดียวกับการประมวลผลที่เป็นความลับของข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

TICKETBIS, SL ยังรับประกันอีกด้วยว่าการบำรุงรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผลที่ปลอดภัยสำหรับการเคลื่อนไหวในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม TICKETBIS, SL จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจของตนหรือที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบและจะต้องให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของกฎหมายที่ใช้บังคับในการบังคับให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

6. การยินยอม

โดยการยอมรับเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ผู้ใช้แสดงความยินยอมของพวกเขาสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาที่จะรวมอยู่ในแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคลและที่จะประมวลผลโดยอัตโนมัติโดย TICKETBIS, SL ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้

ในขอบเขตเดียวกัน ผู้ใช้แสดงออกถึงการยอมรับและการอนุญาตเพื่อให้ TICKETBIS, SL อาจยกข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งการถ่ายโอนของข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศกับบุคคลที่สามหากจำเป็นตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

7. สิทธิในการเข้าถึง, ยกเลิก, แก้ไขและปฏิเสธผู้ใช้

TICKETBIS, SL รับประกันว่าผู้ใช้มีสิทธิในการเข้าถึง, ยกเลิก, แก้ไขและปฏิเสธในกรณีใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ด้วยเหตุนี้ และเป็นไปตามกฎหมายสเปนออร์แกนิก 15/1999 เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎระเบียบ ผู้ใช้อาจใช้สิทธิของตนโดยการส่งคำขอพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนอย่างเป็นทางการของพวกเขาด้วยวิธีการต่อไปนี้:

ในลักษณะเดียวกัน ผู้ใช้สามารถยกเลิกบริการใด ๆ โดยการคลิกที่ลิงค์การยกเลิกการสมัครสมาชิกซึ่งรวมอยู่ในอีเมลทุกฉบับที่ส่งโดย TICKETBIS, SL

เราใช้คุ้กกี้เพื่อปรับปรุงการบริการของเว็บ ถ้าคุณทำการเรียกดูต่อไป เราจะถือว่าคุณตกลงต่อการใช้งาน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายคุกกี้ ที่นี่