ข้อกำหนดการใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ www.stubhub.co.th

เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและการยอมรับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ("เงื่อนไขของการใช้") เหล่านี้ควบคุมการใช้พอร์ทัล www.stubhub.co.th (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์") ที่เป็นของ TICKETBIS S.L. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่ Calle Uribitarte nº6, 2º piso, 48001 Bilbao, Vizcaya, Spain กับ CIF (หมายเลขประจำทางการเงินบริษัท) B-95630034 และลงทะเบียนใน Vizcaya Merchantile Registry เล่มที่ 518 หน้า 69 แผ่นที่ BI-57766

ในทำนองเดียวกัน เอกสารนี้ควบคุมขั้นตอนและวิธีการที่จะต้องใช้ในการทำธุรกรรมที่ผ่านการเป็นเจ้าของระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์ www.stubhub.co.th

ด้วยการใช้บริการที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณดำรงตำแหน่ง "ผู้ใช้เว็บไซต์" (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้") ซึ่งหมายถึงการยอมรับอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ของทุกกฎและระเบียบรวมไว้ใน "ข้อตกลงและเงื่อนไข" ที่มีการเผยแพร่โดย TICKETBIS S.L. ในขณะที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์

การใช้บริการบางอย่างแก่ผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เงื่อนไข (เฉพาะ)") ซึ่งในบางกรณีอาจใช้แทน, ทำให้สมบูรณ์ และ/หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของการใช้ปัจจุบัน และสามารถพบได้ตามที่อยู่นี้: https://www.stubhub.co.th/information/legal

ดังนั้นผู้ใช้จะต้องอ่านเงื่อนไขเฉพาะที่เกี่ยวข้องอย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้บริการการให้บริการดังกล่าว นอกจากนี้ การใช้เว็บไซต์ถูกควบคุมโดยประกาศทั้งหมด, ระเบียบการในการใช้และคำแนะนำที่ได้รับให้กับผู้ใช้โดย TICKETBIS S.L. ซึ่งอาจใช้ทดแทน, ทำให้สมบูรณ์และ / หรือแก้ไขข้อกำหนดทั่วไปในการใช้งาน

TICKETBIS S.L. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของข้อกำหนดทั่วไปในการใช้งาน ในกรณีนี้ TICKETBIS S.L. จะแจ้งให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในเงื่อนไขทั่วไปในการใช้งานและจะแทนที่เงื่อนไขทั่วไปในการใช้งานก่อนหน้าที่ เว็บไซต์ www.stubhub.co.th การใช้บริการในภายหลังการให้บริการใด ๆ โดยผู้ใช้หลังจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทั่วไปในการใช้งาน หมายถึงการรับการยอมรับโดยไม่มีข้อสงสัยของการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทั่วไปในการใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ยอมรับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทั่วไปในการใช้งาน สามารถทำการยกเลิกสัญญาได้โดยไม่สามารถที่จะใช้บริการที่นำเสนอโดยเว็บไซต์หรือโดยวิธีปิดบัญชีผู้ใช้ที่ผู้ใช้ได้มีการเปิดไว้

การเข้าถึงเว็บไซต์และการเรียกดูเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นไม่มีค่าใช้จ่าย การใช้ประโยชน์จากบริการตัวกลางซึ่งนำเสนอให้โดย TICKETBIS S.L. โดยผู้ใช้งานจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในข้อกำหนดทั่วไปในการใช้งาน

ผู้ใช้ตระหนักและยอมรับว่าข้อมูลที่รวมในการอ้างอิงถึงรายละเอียดของการให้บริการ เช่นเดียวกับสภาพทั่วไปและการสรุปของสัญญาเป็นที่เพียงพอสำหรับการยกเว้นของข้อผิดพลาดใด ๆ ในรูปแบบของการได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตาม TICKETBIS S.L. จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนใด ๆ ในข้อกำหนดทางเทคนิคของการบริการ หรือความสัมพันธ์ตามสัญญาที่ได้รับการร้องขออย่างเป็นทางการ

เงื่อนไขเฉพาะเจาะจงของการแลกเปลี่ยนตั๋ว

TICKETBIS S.L. เป็นสื่อกลางการให้บริการแก่ลูกค้าสำหรับการทำธุรกรรมการค้าขายสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ (ซึ่งต่อไปนี้ "บริษัท") ท่ามกลางผู้ถือสิทธิ์ตามกฎหมายสิทธิ/ค่าใด ๆ ซึ่งช่วยให้เข้าถึงงานแสดงหรือปรากฏการณ์สาธารณะ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ตั๋ว") ผู้ที่ยินดีและมีสิทธิ์ที่จะยกสิทธ์ให้บุคคลที่สามโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเพื่อเงิน (ซึ่งต่อไปนี้ และเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์เท่านั้นเรียกว่า "ผู้ขาย") และ ผู้ที่สนใจในการเป็นผู้รับผลประโยชน์หรือผู้ซื้อของสิทธิ์เหล่านี้ (ซึ่งต่อไปนี้ และคำอธิบายเท่านั้นเรียกว่า "ผู้ซื้อ")

TICKETBIS S.L. ไม่เป็นผู้ถือตามกฎหมาย, เจ้าของหรือผู้ครอบครองใด ๆ ของสิทธิ์ที่อ้างถึงในวรรคก่อน และไม่ได้ทำการยกให้, บริจาค, ขาย, ซื้อหรือโอนทรัพย์สินหรือความครอบครองใด ๆ และจำกัดตัวเองเป็นเพียงผู้เดียวจัดให้พอร์ทัลกับผู้ใช้, อำนวยความสะดวกและการให้หลักประกันการพัฒนาที่ถูกต้องและการจัดการทางเศรษฐกิจของการทำธุรกรรมของ สิทธื์ดัวกล่าว TICKETBIS S.L. ไม่ได้เปิดเผยทรัพย์สินทางกฎหมายของตั๋วระหว่างผู้ใช้ (ขายและผู้ซื้อ)

TICKETBIS S.L. ภายในบริการของตน จัดให้บริการแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมในหมู่ผู้ซื้อและผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว และดังนั้นจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่านี้จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของการทำธุรกรรมอย่างเป็นอิสระของผู้ใช้ โดยกับการยอมรับสภาพปัจจุบัน ผู้ใช้บริการจะยกเว้น TICKETBIS S.L. จากความรับผิดชอบใด ๆ ไม่เพียงจากสิ่งที่กำหนดอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกิดมาจากการทำธุรกรรมที่ได้รับการดำเนินการ หรือพยายามที่จะดำเนินการใน www.stubhub.co.th

TICKETBIS, S.L. มิได้ควบคุมหรือรับรองความน่าเชื่อถือหรือความถูกต้องของโฆษณาของผู้ขายและความสามารถของผู้ขายที่จะขายสินค้า ผู้ใช้เหล่านี้มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง, ครบถ้วนและสมบูรณ์ของตั๋วที่ลงประกาศ

บริการการเป็นสื่อกลางเป็นวัตถุของสัญญาการไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ใช้และ TICKETBIS S.L. ซึ่งสรุปความเห็นชอบของข้อตกลงให้การใช้งาน สัญญาของการไกล่เกลี่ยนี้ผูกมัดทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ใช้บริการกับ TICKETBIS S.L. โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ตามสัญญาที่มีการจัดตั้งขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

1. รีจิสทรีผู้ใช้งาน

1.1. ภาระผูกพัน:

การใช้บริการเว็บไซต์ต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนหน้านี้หรือการลงทะเบียนของผู้ใช้บนเว็บไซต์ ขั้นตอนการลงทะเบียนเกี่ยวข้องกับการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบันโดยผู้ใช้

1.2. ข้อกำหนด:

การลงทะเบียนกำหนดให้ผู้ใช้ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และถือความสามารถทางกฎหมายและพฤติกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ในการให้ข้อมูลที่ TICKETBIS S.L. ร้องขอในแบบฟอร์มลงทะเบียน ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการปฏิบัติตามที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูลของ TICKETBIS S.L. ซึ่งสามารถรับคำปรึกษาที่นี่: นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.3. ข้อมูลที่ต้องการ:

เพื่อดำเนินการลงทะเบียน ผู้ใช้จะต้องให้ชื่อเต็ม, ที่อยู่อีเมล, เช่นเดียวกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือของพวกเขา

1.4. ชื่อของผู้ใช้และรหัสการเข้าถึง:

เมื่อผู้ใช้ทำการลงทะเบียนเสร็จสำหรับการเข้าใช้บริการเสร็จสมบูรณ์แล้ว พวกเขาจะได้รับการกำหนดชื่อผู้ใช้งานซึ่งจะตรงกับที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน และรหัสผ่านส่วนบุคคลสำหรับการเข้าใช้บริการซึ่งผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนภายหลังได้ ความรับผิดชอบของการดูแลและรักษาความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นของผู้ใช้ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบธุรกรรมทั้งหมดที่มีการดำเนินการอย่างถูกต้องภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของพวกเขา

1.5. ความถูกต้องของข้อมูล:

ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุโดยผู้ใช้ตลอดขั้นตอนของการลงทะเบียนจะต้องเป็นจริง, ไม่คลาดเคลื่อนและสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้ ผู้ใช้รับประกันความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่ได้ทำการสื่อสารเพื่อของผลของการกรอกแบบฟอร์มที่จำเป็นสำหรับการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ ผู้ใช้ยังเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงรักษาข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้กับ TICKETBIS S.L. ทำการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอในลักษณะที่สอดคล้องในทุกช่วงเวลาเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ใช้ ในทุกกรณี ที่ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่แน่นอนใด ๆ ที่แสดงให้เห็นและเป็นอันตรายใด ๆ ต่อ TICKETBIS S.L. หรือต่อบุคคลที่สามอันเกิดจากข้อมูลที่เป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนนี้

2. การขายตั๋ว

2.1. ข้อมูลของสิทธิ์ / ตั๋ว

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ที่มีความสนใจในการเสนอขายตั๋วจะทำการเผยแพร่ตั๋วบนเว็บไซต์พร้อมรายละเอียดทุกอย่าง, แท้จริงและถูกต้องในฟิลด์ที่รวมอยู่ ด้วยเหตุนี้ มันเป็นข้อบังคับที่จะให้ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ท่ามกลางข้อมูลอื่น ๆ : ชื่อของงานแสดงสำหรับตั๋วนั้น ๆ, วันที่ของงานแสดงนั้น, ประเภทของตั๋ว, ข้อจำกัดที่เป็นไปได้ของตั๋วนั้นและสนนราคาที่ต้องการสำหรับตั๋วนั้น

ผู้ขายยังมีหน้าที่ที่จะต้องระบุหมายเลขบัตรเครดิต / เดบิตซึ่งวันหมดอายุจะต้องอยู่หลังวันงานแสดงของตั๋วที่ถูกนำเสนอขาย และวิธีการชำระเงินที่ต้องการเพื่อให้ TICKETBIS S.L. สามารถทำการโอนเงินให้ได้ในกรณีที่มีการซื้อตั๋วที่นำเสนอขาย รูปแบบการชำระเงินที่สามารถใช้ได้มีระบุไว้ในแบบฟอร์มการขายบนเว็บไซต์

2.2. การเผยแพร่ของข้อเสนอ

การเผยแพร่ข้อมูลที่กระทำโดยผู้ใช้บนเว็บไซต์ให้สิทธิ์แบบไม่ผูกขาดกับ TICKETBIS S.L. และในบางกรณี บริษัทที่เกี่ยวข้องและ / หรือบริษัทที่เข้าร่วมในการเผยแพร่และแสดงข้อมูลที่ป้อนบนเว็บไซต์เพิ่มเติมว่าเป็นของผู้ถือ ด้วยการแผยแพร่ข้อมูล ผู้ใช้มีหน้าที่ที่จะยอมรับและทำรายการตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของ TICKETBIS S.L.

นอกจากนี้การเผยแพร่ข้อมูลของข้อเสนอในเว็บไซต์ www.stubhub.co.thแสดงถึงระเบียบของข้อตกลงการสั่งงานและจุดเริ่มต้นของการให้บริการการเป็นสื่อกลางให้กับผู้ขายโดย TICKETBIS S.L. เมื่อได้รับการยอมรับข้อเสนอโดยผู้ซื้อ บริการนี​​้จะได้รับค่าธรรมเนียม และในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา TICKETBIS S.L. จะได้รับการชดเชย

บริการนี​​้จะได้รับค่าคอมมิชชั่น และถ้าจำเป็น การลงโทษทางเศรษฐกิจสำหรับการไม่ปฏิบัติตามในการสนับสนุนของ Ticketbis S.L. เมื่อผู้ซื้อได้ทำการยอมรับข้อเสนอ นอกจากนี้ Ticketbis มีสิทธิที่จะเรียกร้องความสูญเสียและความเสียหายในเวลาที่เหมาะสม

2.3. ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้และสามารถนำไปใช้ของข้อเสนอที่ได้รับการเผยแพร่

ตามปกติแล้ว ความถูกต้องของการสิทธิ์ / ตั๋วจะถูกกำหนดโดยวันที่ของงานแสดงของตั๋วนั้น ๆ ข้อเสนอใด ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบ "นาทีสุดท้าย" ของสิทธิ์ / ตั๋ว เผยแพร่โดยผู้ขายจะมีผลบังคับสูงสุดถึง 3 วันทำการก่อนหน้าวันของการแสดงตามที่สิทธิ์ / ตั๋วกำหนดไว้

อย่างไรก็ตามในบางกรณี ระยะเวลาของความถูกต้องของข้อเสนออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์บางอย่างหรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ TICKETBIS S.L. ในกรณีเช่นนี้ TICKETBIS S.L. จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนใด ๆ ของระยะเวลาของความถูกต้องของข้อเสนออย่างเร็วที่สุดเมื่อมีหลักฐานที่มีเชื่อถือได้ของสถ​​านการณ์เหล่านั้น

2.4. การเผยแพร่ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเผยแพร่ข้อเสนอของผู้ขาย ค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละจะมีการเรียกเก็บโดย TICKETBIS S.L. เพียงในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์ / ตั๋วที่มีการนำเสนอ ไม่รวมถึงการลงโทษทางเศรษฐกิจสำหรับการไม่ปฏิบัติตามของผู้ขายซึ่งถูกกำหนดไว้ในมาตรา 2.10

2.5. บัตรเครดิต / เดบิต

ในขณะที่ทำการเผยแพร่ข้อเสนอ ผู้ขายจะต้องให้ข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกับ TICKETBIS S.L.ซึ่งจะหมดอายุภายหลังจากงานแสดงดังกล่าว เมื่อได้ให้ข้อมูลบัตรนี้ ผู้ใช้เจตนาให้อนุญาต TICKETBIS S.L. ดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของสิทธิ์ / ตั๋วและบริการที่ได้รับจาก TICKETBIS S.L. ให้สอดคล้องกับข้อตกลงในการใช้งานในปัจจุบัน

2.6. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของสิทธิ์ / ตั๋ว

ถ้ามีความจำเป็นต้องจ่ายภาษีเพื่อสิทธิ์ / ตั๋ว มันจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายในการกำหนดชนิดและจำนวนเพื่อที่จะรวมไว้ในราคาสุดท้าย อากรหรือภาษีเหล่านี้มีความเป็นอิสระจากภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่เรียกเก็บเมื่อใช้บริการของการการเป็นสื่อกลางโดย TICKETBIS S.L. จากผู้ใช้

2.7. การกำหนดราคาของข้อเสนอที่ทำโดยผู้ขาย

การเผยแพร่ข้อเสนอโดยผู้ขายภายใต้ข้อตกลงการใช้งานในปัจจุบันจะรวมถึงราคาที่ผู้ขายคาดว่าจะได้รับจากการทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้ ผู้ขายจะรวมจำนวนเงินที่ต้องการจากการทำธุรกรรมในแบบฟอร์มการขายที่ได้รับจากเว็บไซต์ การกำหนดราคาเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียวและ TICKETBIS S.L. จะไม่ส่วนร่วมในการกำหนดราคานี้และไม่มีอิทธิพลใด ๆ ในการกำหนดราคาเสนอขาย

ด้วยเหตุนี้ ราคาจะถูกกำหนดได้อย่างอิสระโดยผู้ขายผู้ที่ต้องรู้เงื่อนไขของวรรค 2.6 เกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมในการให้บริการที่นำเสนอโดย TICKETBIS S.L. ที่สอดคล้องกับวรรค 2.8 ผู้ขายสามารถทำการปรับเปลี่ยนราคาที่ต้องการสำหรับการทำธุรกรรมได้ตลอดเวลาจนกว่าจะได้รับการยอมรับจากข้อเสนอของพวกเขาโดยผู้ซื้อใด ๆ

2.8. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่จะนำเสนอสิทธิ์ / ตั๋ว

การใช้งานของเว็บไซต์โดยผู้ขายที่จะนำเสนอตั๋วก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการให้กับ TICKETBIS S.L. สำหรับการทำธุรกรรมที่สำเร็จผ่านทางเว็บไซต์ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายของการบริการที่นำเสนอโดย TICKETBIS S.L. จะถูกกำหนดดังต่อไปนี้:

2.9. การเชื่อมโยงผู้ขายไปสู่ข้อเสนอที่ได้รับการยอมรับ

เมื่อ TICKETBIS S.L. ได้ส่งอีเมลแรกให้แก่ผู้ขายเพื่อแจ้งทราบถึงกรณีใดกรณีหนึ่งระหว่าง การขายอยู่ระหว่างรอการยืนยัน, ไม่สามารถถอดถอนหรือแก้ไขข้อเสนอได้และผู้ขายจะต้องทำการเก็บตั๋วไว้ให้กับผู้ซื้อ เมื่อธุรกรรมของข้อเสนอเป็นที่ยอมรับโดยผู้ซื้อ TICKETBIS S.L. จะส่งอีเมล์ยืนยันการขาย และผู้ขายจะต้องดำเนินการทำธุรกรรมในลักษณะที่ผู้ซื้อจะสามารถทำการใช้งานสิทธิ์ / ตั๋วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกการขายจะไม่มีการรับคืน TICKETBIS S.L. จะไม่รับผิดชอบสภาวะของงานแสดงที่เกิดขึ้น, การเปลี่ยนแปลงสถานที่, ตารางเวลา, คิวการแสดงหรือการยกเลิกการแสดงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น หากสถานการณ์ดังที่ได้กล่าวไว้ในวรรคก่อนหน้านี้เกิดขึ้น การยกเลิกการชำระเงินอันเกิดจากการทำธุรกรรมสำเร็จจะทำได้โดยดุลยพินิจของ TICKETBIS S.L. เท่านั้น

2.10. การไม่ปฏิบัติตามโดยผู้ใช้บริการ บทลงโทษ:

TICKETBIS S.L. ทำการปรับในรูปแบบของค่าธรรมเนียมในการบริหารกับผู้ขายของธุรกรรมที่ไม่ได้รับการดำเนินการให้เรียบร้อยเนื่องจากข้อผิดพลาดหรือไม่ปฏิบัติตามโดยผู้ขายตั๋ว ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดย TICKETBIS S.L. สำหรับการแก้ปัญหาของการร้องขอที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง นอกจากนี้ TICKETBIS S.L. ยังสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของผู้ขายใด ๆ หากผู้ขายกระทำผิดพลาดหรือไม่ปฏิบัติตามซ้ำซ้อนหลายครั้ง บทลงโทษดังกล่าวนี้จะถูกเรียกเก็บจากผู้ขายภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้:

ค่าปรับที่ใช้โดย TICKETBIS S.L. ต่อผู้ขายจะเป็นรูปแบบของค่าใช้จ่ายทางการเงินเสมอ ซึ่งจะกระทำผ่านวิธีการที่มีให้โดยผู้ขายเป็นหลักประกันของการขายหรือในยอดรวมของยอดขายที่รอการชำระเงินให้กับผู้ขาย ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ค่าใช้จ่ายในการบริหารจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติโดย TICKETBIS S.L. ถ้าและเมื่อผู้ขายตกอยู่ในการไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้:

2.10.1 ค่าปรับสำหรับการจัดส่งตั๋วล่าช้า

ตั๋วที่ขายได้จะต้องได้รับการจัดส่งภายใน 72 ชั่วโมงนับจากวันพร้อมส่งที่คุณเลือกเมื่อคุณลงนำเสนอขายตั๋ว ในกรณีที่ตั๋วถูกส่งหลังจากช่วงเวลานี้ ผู้ขายจะถูกปรับโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละแพคเกจที่มีการจัดส่งล่าช้า ค่าปรับสำหรับการจัดส่งล่าช้าสามารถทำการปรึกษาที่ลิงค์ดังต่อไปนี้: ค่าปรับ.

ค่าใช้จ่ายนี้จะสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ TICKETBIS S.L. ใช้สำหรับการตรวจสอบสถานะการจัดส่งของการสั่งซื้อและการตอบคำถามต่าง ๆของผู้ซื้อ ผู้ขายจะได้รับมูลค่าออเดอร์หักค่าธรรมเนียมการขายและปริมาณของ ค่าปรับสำหรับการจัดส่งล่าช้าที่ระบุก่อนหน้านี้

ค่าปรับนี้จะไม่นำไปใช้ในกรณีต่อไปนี้:

2.10.2 ค่าปรับสำหรับการจัดส่งตั๋วผิดพลาดที่ไปถึงผู้ซื้อ

เมื่อตั๋วที่ส่งไม่ตรงกับที่ได้อธิบายไว้ในรายการขายแต่ผู้ซื้อรับเอาตั๋วที่ไ​​ด้ส่งไปถึงเอาไว้ จะเกิดค่าปรับสำหรับตั๋วที่ไม่ถูกต้องขึ้นสำหรับออเดอร์นั้น ซึ่งจะสอดคล้องกับจำนวนเงินที่ให้เป็นส่วนลดโดย TICKETBIS S.L. ให้กับผู้ซื้อเพื่อให้พวกเขายอมรับตั๋วที่ผิดพลาดนั้น เงินส่วนลดจำนวนนี้โดย TICKETBIS S.L. สำหรับผู้ซื้อเป็นค่าตอบแทนจะได้รับการตัดสินใจโดย TICKETBIS S.L. แต่เพียงผู้เดียวโดยตรงให้กับผู้ซื้อ

ผู้ขายจึงจะได้รับเงินมูลค่าของการขายหักลบด้วยค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับการขายและหักลบส่วนลดค่าตอบแทนที่ต้องให้กับผู้ซื้อ (ถ้ามี) หากผู้ซื้อไม่รับตั๋วทดแทนที่ทำการนำเสนอ การสั่งซื้อจะถูกพิจารณาเป็นการสั่งซื้อที่ล้มเหลว และค่าปรับสำหรับการสั่งซื้อล้มเหลวจะถูกนำมาใช้ (ดูหัวข้อ 2.10.3 ด้านล่าง)

ตั๋วจะถูกถือว่าผิดพลาดในกรณีต่อไปนี้:

กรณีที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ถูกนำมาใช้ตามส่วนแบ่งหมวดหมู่และสร้างขึ้นในแผนที่ใน TICKETBIS S.L. ด้วยวิธีนี้ รายการขายและตั๋วจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงแผนกและประเภทของแผนที่ของงานแสดงตามที่มีอยู่โดย TICKETBIS S.L. ถ้าไม่มีแผนที่ ประเภทของตั๋วเหล่านั้นจะได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยโปรโมเตอร์ของงานนั้น ๆ

2.10.3 ค่าปรับสำหรับการสั่งซื้อล้มเหลว

TICKETBIS S.L. พิจารณากรณีต่อไปนี้เป็นกรณีการสั่งซื้อล้มเหลว:

เมื่อผู้ขายไม่ดำเนินการจัดส่งตั๋วหรือทำการจัดส่งตั๋วผิดพลาดที่ผู้ซื้อไม่ยอมรับและ TICKETBIS S.L. จำเป็นต้องคืนเงินให้กับผู้ซื้อหรือเปลี่ยนแทนที่การสั่งซื้อกับตั๋วของผู้ขายอื่น ผู้ขายจะไม่ได้รับจำนวนเงินทั้งหมดของการขาย และต้องจ่าย TICKETBIS S.L. ค่าปรับสำหรับการสั่งซื้อที่ล้มเหลว

ค่าปรับสำหรับการสั่งซื้อที่ล้มเหลวจะเป็นผลความต่างระหว่างราคาขายตั๋วและราคาของตั๋วทดแทนซึ่งจะมาจากหมวดหมู่เดียวกันหรือดีกว่า คุณสามารถทำการปรึกษาเกี่ยวกับจำนวนเงินขั้นต่ำของค่าปรับสำหรับการสั่งซื้อที่ล้มเหลวได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ค่าปรับ.

ผู้ขายสามารถที่จะร้องขอให้ TICKETBIS S.L. ทำการส่งคืนตั๋วที่ถูกส่งผิดพลาดไปเฉพาะในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ยอมรับตั๋วดังกล่าว ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดส่งตั๋วคืน นอกจากนี้ เพื่อการใช้สิทธิในการคืนเงิน ผู้ซื้อจะต้องทำการส่งตั๋วกลั้บไปยัง TICKETBIS S.L.

2.11. การส่งมอบตั๋วโดยผู้ขาย

ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการจัดส่งและบรรจุภัณฑ์ของตั๋วที่พวกเขาเสนอขาย ด้วยการคำนึงถึงว่ากระบวนการส่งมอบอาจแตกต่างกันไปสอดคล้องกับบริการจัดส่งสินค้าที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน นับเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียวที่จะ:

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งมอบและผู้ขายไม่ได้เก็บใบเสร็จการจัดส่งเอาไว้ หรือฉลากการจัดส่งสินค้าไม่ได้รับการสแกนอย่างถูกต้อง TICKETBIS S.L. จะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าแพคเกจนั้นได้รับการส่งมอบและดังนั้นผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการสั่งซื้อที่ล้มเหลว และจะมีค่าปรับเกิดขึ้นต่อผู้ขายตามที่กล่าวถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขายที่ล้มเหลว

2.12. ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (e-tickets)

หากผู้ขายล้มเหลวในการจัดส่งหรืออัปโหลดตั๋วที่ถูกต้องตามที่อธิบายในรายการขาย TICKETBIS S.L. จะคิดค่าปรับที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการส่งมอบที่ล้มเหลว หากผู้ขายอัปโหลดหรือส่งไฟล์ PDF ที่ไม่ถูกต้องโดยอีเมล (หรือไฟล์รูปแบบอื่น) หรือสร้างไฟล์ของตัวเองโดยการสแกนหรือถ่ายเอกสารตี๋วกระดาษ จะทำให้เกิดการยกเลิกการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกี่ยวข้องจะถูกเรียกเก็บจากผู้ขาย

2.14. จำนวนเงินที่ผู้ขายจะได้รับในการทำธุรกรรมนี้

TICKETBIS S.L.จะเครดิตจำนวนเงินจากการทำธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ถูกต้องโดยผู้ขายในวิธีการที่ได้เลือกไว้ในช่วงเวลาของการลงรายการสินค้า จำนวนเงินที่ TICKETBIS S.L. จะเครดิตให้กับผู้ขายจะถูกกำหนดในช่วงเวลาของการลงรายการขายตามมาตรา 2.7

2.15. ระยะเวลาและเงื่อนไขการชำระเงินให้แก่ผู้ขายสำหรับการทำธุรกรรม

การขายสำหรับงานการแสดงที่ผ่านไปแล้วจะได้รับการบันทึกบัญชีในวันจันทร์ที่สองและที่สี่ของแต่ละเดือน การสั่งการชำระเงินสำหรับการขายเหล่านี้จะเกิดขึ้นสองวันทำการหลังจากวันจันทร์ดังกล่าวข้างต้น ระยะเวลาที่คุณจะได้รับการชำระเงินขึ้นอยู่กับวิธีการรับเงินที่คุณเลือก

2.16 การปิดบัญชี TICKETBIS

TICKETBIS S.L. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครและการยกเว้นจากเว็บไซต์ ผู้ขายที่ไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับเนื้อหาของข้อตกลงการใช้งานในปัจจุบันจะถูกแยกออกจากเว็บไซต์ ผู้ขายมีภาระผูกพันที่จะต้องจัดการกับทุกคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อทำการปิดบัญชี TICKETBIS S.L. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการขายใด ๆ ของผู้ขายเมื่อบัญชีผู้ขายถูกปิด เมื่อการปิดบัญชีได้รับการประมวลผล TICKETBIS S.L. จะทำการชำระเงินทั้งหมดที่ครบกำหนดชำระให้กับผู้ขายหลังจากหักค่าปรับแล้ว

3. การซื้อตั๋ว

3.1. การยอมรับข้อเสนอ

ผู้ซื้อที่มีความสนใจในการซื้อสิทธิ์ชื่อ / ตั๋วใด ๆ จะต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้งานทั้งหมด การยอมรับเงื่อนไขของข้อเสนอจะบ่งบอกถึงการยอมรับราคาที่กำหนดโดยผู้ขาย (ราคาจะถูกกำหนดขึ้นโดยผู้ขายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นจึงอาจมีความแตกต่างในด้านราคา) และค่าใช้จ่ายของการให้บริการการเป็นสื่อกลางของ TICKETBIS S.L. ซึ่งจะมีการคำนวณตามมาตรา 3.3 และการขนส่งใด ๆ และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการจัดส่ง

ทุกการขายจะไม่มีการรับคืน TICKETBIS S.L. จะไม่รับผิดชอบสภาวะของงานแสดงที่เกิดขึ้น, การเปลี่ยนแปลงสถานที่, ตารางเวลา, คิวการแสดงหรือการยกเลิกการแสดงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น หากเป็นไปได้ TICKETBIS S.L. จะทำการแจ้งให้ผู้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะไม่มีการคืนเงินให้กับผู้ซื้อไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม

การยอมรับของข้อเสนอเริ่มต้นการให้บริกาการเป็นสื่อกลางของ TICKETBIS S.L. ให้กับผู้ซื้อ ผ่านการยอมรับนี้ ผู้ซื้ออนุญาตให้ TICKETBIS S.L. หักจำนวนเงินรวมของการทำธุรกรรมผ่านวิธีการชำระเงินที่นำเสนอที่มีผลในขั้นตอนการซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มีผลบังคับใช้เมื่อได้ทำการยอมรับซึ่งมีการเรียกเก็บเมื่อใช้บริการจาก TICKETBIS S.L.

3.2. การจัดสรรและยืนยันการสั่งซื้อ

เมื่อมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้น TICKETBIS S.L. จะส่งอีเมลคงค้างหรืออีเมลยืนยันขึ้นอยู่กับกรณีไปยังที่อยู่ที่ผู้ซื้อได้ให้ไว้รวมทั้งข้อมูลของการทำธุรกรรมนั้น ๆ การสื่อสารนี้จะทำหน้าที่เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถเข้ารับชมการแสดงได้ พวกเขาอาจใช้บริการอีกครั้งเพื่อเสนอขายสิทธิ์ / ตั๋วที่มีอยู่

เมื่อผู้ขายยกเลิกการขายตามเงื่อนไขการใช้งาน TICKETBIS S.L. จะส่งตั๋วที่ดีกว่าไปให้ผู้ซื้อสรุปการซื้อในผลกระทบทั้งหมดโดยปราศจากอคติของ การยกเลิกที่อาจจะมีผลบังคับใช้ หากการส่งมอบตั๋วอื่น ๆ ไม่สามารถกระทำได้ TICKETBIS S.L. จะดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ซื้อผ่านระบบเดียวกับที่ใช้สำหรับการชำระเงินเพื่อซื้อตั๋ว จำนวนเงินที่เรียกเก็บก่อนหน้านี้สำหรับตั๋ว

3.3 ราคาของสิทธิ์ / ตั๋วสำหรับผู้ซื้อ

ราคาขายของตั๋วจะถูกสร้างขึ้นจากปัจจัยต่อไปนี้:

ราคาของข้อเสนอที่กำหนดโดยผู้ขาย เป็นราคาที่ถูกโพสต์บนเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับงานการแสดงที่ผู้ขายได้ทำการเสนอขายให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งาน

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยการจัดส่งตั๋วไปยังผู้ซื้อผู้ทำการซื้อผ่านเว็บไซต์ซึ่งมีการระบุการใช้บริการจัดส่ง

อัตราค่าบริการ ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดย TICKETBIS S.L. สำหรับการใช้งานของเว็บไซต์โดยผู้ซื้อที่มีการกำหนดตามวรรคต่อไปนี้

3.4. ค่าบริการการเป็นสื่อกลางสำหรับการซื้อตั๋ว

การใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ซื้อเพื่อทำการซื้อตั๋วก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการของการเป็นสื่อกลางของ TICKETBIS S.L. สำหรับการทำธุรกรรมทั้งหมดอย่างเสร็จสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพผ่านทางเว็บไซต์ ค่าใช้จ่ายของการบริการที่นำเสนอโดย TICKETBIS S.L. จะถูกกำหนดดังต่อไปนี้:

การส่งมอบตั๋วจะขึ้นอยู่กับความแม่นยำและความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้โดยผู้ซื้อ (มาตรา 1.3 ของข้อตกลงในการใช้งาน) และความพร้อมของผู้ซื้อสำหรับการรับของ ในกรณีใด ๆ ถ้ามีค่าใช้จ่ายตกอยู่ที่ TICKETBIS S.L. เพื่อบริการจัดส่งบุคคลที่สามหรือการส่งมอบที่สองที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากการไม่ปฎิบัติตามตามประเด็นดังกล่าว จำนวนเงินเพิ่มเติมเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บจากผู้ซื้อ

3.5. ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (e-tickets)

ในกรณีของการซื้อ E-ticket, ผู้ซื้อจะได้รับตั๋วเหล่านี้ผ่านทางอีเมล สิทธิที่จะยกเลิกจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อตั๋วอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ไฟล์ (PDF หรือรูปแบบอื่น ๆ ) ที่มีเนื้อหาดิจิตอลที่ไม่อยู่ในรูปแบบของวัสดุ

4. การค้ำประกันที่นำเสนอโดย Ticketbis SL

โดยทั่วไป TICKETBIS SL นำเสนอผู้ใช้บริการการรับประกันความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมของพวกเขา, ความลับของข้อมูล, การอำนวยความสะดวกและการเข้ารหัสของมันผ่าน Secure Socket Layer (SSL) 2048 บิต กระบวนการทั้งหมดของการชำระเงินการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้จะถูกประมวลผลผ่านเทอร์มินัลของหน่วยงานทางการเงินที่มีการรับประกันการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับเต็มรูปแบบ ในทำนองเดียวกัน การค้ำประกันการรับรองดิจิตอลให้โดย Verysing จะถูกนำมาใช้สำหรับการให้บริการ

4.1. การค้ำประกันสำหรับผู้ขาย

4.2. การค้ำประกันสำหรับผู้ซื้อ

5. การยกเลิก

บริการที่ครอบคลุมโดยข้อตกลงเหล่านี้ ปฏิบัติตามบทบัญญัติของสเปนในแง่ของผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้ใช้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาทางไกล ในกรณีที่กฎหมายภาษาสเปนหรือระเบียบชุมชนที่สอดคล้องสามารถใช้งานได้ ผู้ใช้จะได้รับทราบถึงการความเป็นไปได้ของการยกเลิกการทำธุรกรรมโดยไม่มีค่าปรับไหมและไม่มีภาระผูกพันที่จะแสดงให้เห็นถึงสาเหตุภายในสิบสี่ (14) วันติดต่อกันนับจากวันที่มีการยืนยันของการบริการที่นำเสนอ การยกเลิกสามารถทำได้ผ่านทางอีเมล์ภายในกรอบเวลาดังกล่าวข้างต้นไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในวรรคเจ็ด (7) ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยระบุในหัวข้อ "การยกเลิก" และในร่ข้อความให้ระบุ ข้อมูลที่ครบถ้วนในการระบุผู้ใช้ เช่นเดียวกับข้อมูลของรายการที่ผู้ทำการยกเลิก

ในกรณีที่ทำการยกเลิกบริการ คุณได้ทำการยกเลิกการซื้อของบริการนี้และ TICKETBIS, SL จะคืนเงินทั้งหมดให้กับผู้ใช้โดยไม่รอช้าและในทุกกรณีภายในสิบสี่ (14) วันต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่วันที่ทำการสื่อสารความตั้งใจที่จะยกเลิก ในกรณีนี้ ตั๋วจะถูกส่งคืนไปยัง TICKETBIS, SL ในสภาพเดียวกับที่ถูกขาย ไปยังที่อยู่เดียวกับที่ปรากฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่รอช้าภายในสิบสี่ (14) วันต่อเนื่องกันนับตั้งแต่วันที่ทำการสื่อสารความตั้งใจที่จะยกเลิก TICKETBIS จะเก็บเงินชดเชยเอาไว้จนกว่าจะได้รับตั๋วคืนหรือจนกว่าผู้ใช่จะแสดงหลักฐานการจัดส่งตั๋ว ขึ้นอยู่กับว่าสภาวะไหนเกิดขึ้นก่อน

ผู้ใช้ได้รับแจ้งว่าในกรณีของการยกเลิก พวกเขาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งตั๋วคืน สิทธิ์ในการยกเลิกจะไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎในปัจจุบันในกรณีต่อไปนี้:

เราใช้คุ้กกี้เพื่อปรับปรุงการบริการของเว็บ ถ้าคุณทำการเรียกดูต่อไป เราจะถือว่าคุณตกลงต่อการใช้งาน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายคุกกี้ ที่นี่