Estádio do Morumbi, เซาเปาโล, บราซิล

บัตรทั้งหมดจะชำระเป็นเงิน THB ราคาในสกุลเงิน USD เป็นราคาโดยประมาณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล

กรองตาม

ตำแหน่งที่นั่ง จำนวนที่มี ราคาบัตรต่อใบ ผ่อนชำระสูงสุด 12 งวด ราคาบัตรต่อใบ
ปิด

หาราคาที่คุณต้องการไม่เจอ?

โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทบัตรที่คุณต้องการ และเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อพบบัตรที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

แจ้งให้ฉันทราบ!

Legends Cup 2019 - São Paulo FC + Bayern + Barcelona + Borussia Dortmund

Estádio do Morumbi

  • เซาเปาโล
เราใช้คุ้กกี้เพื่อปรับปรุงการบริการของเว็บ ถ้าคุณทำการเรียกดูต่อไป เราจะถือว่าคุณตกลงต่อการใช้งาน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายคุกกี้ ที่นี่