Ariana Grande

ที่ไหน

  • ทั้งหมด
  • ญี่ปุ่น
  • นิวซีแลนด์
  • ฟิลิปปินส์
  • สิงคโปร์
  • ออสเตรเลีย
  • ฮ่องกง
  • เกาหลีใต้
  • ไต้หวัน
  • ไทย
บัตรทั้งหมดจะชำระเป็นเงิน THB ราคาในสกุลเงิน USD เป็นราคาโดยประมาณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล

งานแสดงที่กำลังจะเกิดขึ้นในไทย

อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี, นนทบุรี, ไทย
จาก USD111.48 ฿3,740.08 มีบัตรเหลืออยู่ +100 ใบ
จาก USD111.48 มีบัตรเหลืออยู่ +100 ใบ
ดูบัตร

งานแสดงที่กำลังจะเกิดขึ้นในต่างประเทศ

Ariana Grande Chiba
10 ส.ค. 2560 - พฤ. 18:00
Makuhari Messe, Chiba, ญี่ปุ่น
10 ส.ค. 2560
พฤ. 18:00
จาก USD155.41 ฿5,213.97 มีบัตรเหลืออยู่ 26 ใบ
จาก USD155.41 มีบัตรเหลืออยู่ 26 ใบ
ดูบัตร
Ariana Grande Chiba
12 ส.ค. 2560 - ส. 17:00
Makuhari Messe, Chiba, ญี่ปุ่น
12 ส.ค. 2560
ส. 17:00
จาก USD145.05 ฿4,866.37 มีบัตรเหลืออยู่ 68 ใบ
จาก USD145.05 มีบัตรเหลืออยู่ 68 ใบ
ดูบัตร
Ariana Grande Chiba
13 ส.ค. 2560 - อา. 16:00
Makuhari Messe, Chiba, ญี่ปุ่น
13 ส.ค. 2560
อา. 16:00
จาก USD134.69 ฿4,518.77 มีบัตรเหลืออยู่ 63 ใบ
จาก USD134.69 มีบัตรเหลืออยู่ 63 ใบ
ดูบัตร
Ariana Grande Seoul
15 ส.ค. 2560 - อ. 20:00
Gocheok Sky Dome, โซล, เกาหลีใต้
15 ส.ค. 2560
อ. 20:00
จาก USD133.80 ฿4,488.97 มีบัตรเหลืออยู่ +100 ใบ
จาก USD133.80 มีบัตรเหลืออยู่ +100 ใบ
ดูบัตร
Mall of Asia (MOA) Arena, มะนิลา, ฟิลิปปินส์
จาก USD72.44 ฿2,430.44 มีบัตรเหลืออยู่ +100 ใบ
จาก USD72.44 มีบัตรเหลืออยู่ +100 ใบ
ดูบัตร
Spark Arena (Previously Vector Arena), Auckland, นิวซีแลนด์
จาก USD139.40 ฿4,677.00 มีบัตรเหลืออยู่ 44 ใบ
จาก USD139.40 มีบัตรเหลืออยู่ 44 ใบ
ดูบัตร
Rod Laver Arena, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย
จาก USD215.69 ฿7,236.46 มีบัตรเหลืออยู่ 50 ใบ
จาก USD215.69 มีบัตรเหลืออยู่ 50 ใบ
ดูบัตร
Rod Laver Arena, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย
จาก USD164.11 ฿5,506.00 มีบัตรเหลืออยู่ 41 ใบ
จาก USD164.11 มีบัตรเหลืออยู่ 41 ใบ
ดูบัตร
ICC Sydney, Sydney, ออสเตรเลีย
จาก USD187.56 ฿6,292.57 มีบัตรเหลืออยู่ 53 ใบ
จาก USD187.56 มีบัตรเหลืออยู่ 53 ใบ
ดูบัตร
ICC Sydney, Sydney, ออสเตรเลีย
จาก USD205.17 ฿6,883.34 มีบัตรเหลืออยู่ 20 ใบ
จาก USD205.17 มีบัตรเหลืออยู่ 20 ใบ
ดูบัตร
Brisbane Entertainment Centre, บริสเบน, ออสเตรเลีย
จาก USD140.67 ฿4,719.43 มีบัตรเหลืออยู่ 21 ใบ
จาก USD140.67 มีบัตรเหลืออยู่ 21 ใบ
ดูบัตร
Marina Bay Circuit Singapore, Marina Bay, สิงคโปร์
จาก USD293.38 ฿9,842.75 มีบัตรเหลืออยู่ +100 ใบ
จาก USD293.38 มีบัตรเหลืออยู่ +100 ใบ
ดูบัตร
Marina Bay Circuit Singapore, Marina Bay, สิงคโปร์
This Pass Covers Saturday 16th (Qualifying) and Sunday 17th (Race) of September.
จาก USD273.97 ฿9,191.77 มีบัตรเหลืออยู่ +100 ใบ
จาก USD273.97 มีบัตรเหลืออยู่ +100 ใบ
ดูบัตร
Marina Bay Circuit Singapore, Marina Bay, สิงคโปร์
จาก USD141.95 ฿4,762.28 มีบัตรเหลืออยู่ +100 ใบ
จาก USD141.95 มีบัตรเหลืออยู่ +100 ใบ
ดูบัตร
Taipei Arena, ไทเป, ไต้หวัน
จาก USD86.42 ฿2,899.28 มีบัตรเหลืออยู่ +100 ใบ
จาก USD86.42 มีบัตรเหลืออยู่ +100 ใบ
ดูบัตร
AsiaWorld-Expo, Arena, ฮ่องกง, ฮ่องกง
จาก USD141.80 ฿4,757.42 มีบัตรเหลืออยู่ +100 ใบ
จาก USD141.80 มีบัตรเหลืออยู่ +100 ใบ
ดูบัตร
เราใช้คุ้กกี้เพื่อปรับปรุงการบริการของเว็บ ถ้าคุณทำการเรียกดูต่อไป เราจะถือว่าคุณตกลงต่อการใช้งาน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายคุกกี้ ที่นี่